مکاتبات اداری

ارسال نامه

جهت ارسال نامه‌های اداری

پیگیری نامه

جهت پیگیری نامه‌های ارسال شده


فرم‌های شهروندی

پیگیری درخواست

جهت پیگیری فرم‌های درخواستی شهروندان

ثبت درخواست

جهت ارسال درخواست‌های خود به سمت کارشناس مربوطه

ثبت شکایت مدیریت بازرسی

جهت ثبت شکایات به واحد بازرسی شهرداری

درخواست قطع/جابجایی و...

جهت ارسال درخواست برای قطع، جابجایی و هرس درختان

ثبت درخواست اطلاعات سامانه شفافیت

جهت درخواست اطلاعات از سامانه شفافیت

صدور مجوز استفاده از معابر

جهت دریافت مجوز برای استفاده از معابر عمومی

پیشنهادات

جهت ثبت انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و تشکر

ثبت درخواست کاشت درخت

جهت مشارکت شهروندان در توسعه فضای سبز

ثبت ایده‌های نوآورانه

دریافت محصولات و خدمات نوآورانه متناسب با نیازهای شهری

ثبت تقاضای همکاری با مرکز نوآوری شهرداری

جهت دریافت مشخصات شرکت‌ها و شتابدهنده‌های متقاضی

فرم دریافت وقت بازدید

ارائه خدمات غیرحضوری جهت بازدید املاک

فرم عوارض شهرسازی

ارائه خدمات عوارض نوسازی املاک شهری

ارتباط مستقیم با شهردار

جهت ثبت درخواست ارتباط مستقیم با شهردار


سامانه‌های شهروندی

شفافیت

اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و پروژه‌های شهرداری

مردم شهر

جهت پیشنهاد مدیر و ثبت گزارش

پرتال سازمانی 137

پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری

عوارض خودرو

پرداخت عوارض سالیانه خودرو

خدمات شهرسازی

مشاهده نقشه، پیگیری درخواست، عوارض نوسازی و ...


برنامه‌های کاربردی

نرم افزار موبایلی 137

ارتباط مردمی مدیریت بازرسی شهرداری کرمان

نرم افزار موبایلی کرمون من

خدمات شهری، معرفی مکان ها و جمع آوری پسماند شهرداری کرمان

نرم افزار موبایلی تصدیق گواهی

دریافت صحت گواهی‌ عرصه و اعیان املاک صادر شده از شهرداری کرمان


خدمات پرسنلی

فیش حقوقی

مشاهده و دریافت فیش حقوقی

ایمیل

ایمیل سازمانی

رزرو مهمانسرا

رزرو مهمانسرای مشهد مقدس ویژه پرسنل شهرداری