نظر سنجی در خصوص اقدامات مالی و اقتصادی شهرداری کرمان

بسمه تعالی
شهروندان گرانقدر کرمانی
این پرسشنامه حاوی ۱۳ سوال در خصوص مسائل اقتصادی شهر کرمان می باشد.
لطفا همچون همیشه (با اختصاص حداکثر 3 دقیقه ) با همراهی و مشارکت در مسائل شهری، در شتاب توسعه دیار کریمان مشارکت داشته باشید.

جهت شرکت در نظر سنجی در خصوص اقدامات مالی و اقتصادی شهرداری کرمان

روی تصویر کلیک کنید ⇓

چاپ