خدمات الکترونیکی

سامانه دریافت فیش حقوقی پرسنل شهرداری

همکار گرامی جهت دریافت نام و نام کاربری به مسئول امور مالی مراجعه نمائید .

   

نرم افزار کرمون من

 

   

عوارض خودرو

 

   

درخواست ملاقات با شهردار

 

   

سامانه شفافیت

 

   

پیگیری نامه‏ ها

 

چاپ