تخفیف ویژه برای پرسنل شهرداری جهت استفاده از تالار کوثر

 

تخفیف ویژه برای پرسنل شهرداری جهت استفاده از تالار کوثر

 

با توجه به تفاهم صورت گرفته با مدیریت تالار کوثر همکاران شهرداری در صورت تمایل می توانند با اقساط 5 ماهه از مراسم تالار برخوردار شوند.

متقاضیان می توانند  در صورت تمایل برای دریافت معرفی نامه به اداره رفاه مراجعه کنند.

 

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447