تخفیف 50 درصدی مجتمع آموزشی آیسا برای پرسنل شهرداری

تخفیف 50 درصدی مجتمع آموزشی آیسا برای پرسنل شهرداری

طی هماهنگی های انجام شده از سوی اداره رفاه شهرداری کرمان ،پرسنل شهرداری می توانند از50درصد تخفیف این مرکز استفاده کنند.

بر اساس این گزارش :متقاضیان می توانند  جهت دریافت معرفی نامه به اداره تعاون ورفاه شهرداری کرمان مراجعه نمایید

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447