اقامت در مهمانسرای پردیس مشهد رایگان شد

اطلاعیه خانه کارگر:

اقامت در مهمانسرای پردیس مشهد رایگان شد

 

اقامت در مهمانسرای پردیس مشهد رایگان شد.

پرسنل شهرداری می توانند برای اطلاع بیشتر به اداره رفاه شهرداری مراجعه کنند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447