آغاز رزرو اقامتگاه جديد خانه كارگر در قشم

 

آغاز رزرو اقامتگاه جديد خانه كارگر در قشم

رزرو اقامتگاه جديد خانه كارگر در قشم از امروز آغاز شد.

پرسنل شهرداری می توانند از هم اکنون با مراجعه به سايت www.workerhouse.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

 

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447