شرایط ویژه فروش خودرو برای پرسنل شهرداری

شرایط ویژه فروش خودرو برای پرسنل شهرداری

باعنایت به دستور شهردار کرمان  مبنی بر خدمات رفاهی به همکاران گرامی ،طی هماهنگی های صورت گرفته قراردادمورد نظر با شرکت خودروسازی سایپا نهایی گردید و پرسنل شهرداری می توانند  ازامروز جهت ثبت نام خودرو به صورت اقساط  (محصولات سایپا) به اداره تعاون ورفاه شهرداری مراجعه نمایند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447