تخفیف ویژه مدیرمهدکودک وپیش دبستانی فدک برای پرسنل شهرداری

تخفیف ویژه مدیرمهدکودک وپیش دبستانی فدک برای پرسنل شهرداری

 

طی هماهنگی انجام شده با مدیرمهدکودک وپیش دبستانی فدک وابسته به دانشگاه باهنر کرمان ،همکاران می توانند جهت ثبت نام ودریافت معرفی نامه به اداره تعاون ورفاه شهرداری مراجعه نمایند.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447