اطلاعیه صندوق قرض الحسنه و خیریه علی اصغر امام حسین(ع)

از کلیه همکاران که به منظور ضمانت خود یا سایرین بر اساس لیست زیر چک تحویل صندوق قرض الحسنه داده اند تقاضا میشود جهت استرداد چکهای خود ضمن هماهنگی به محل صندوق واقع در اطاق 111 ساختمان جدید شهرداری مرکز مراجعه فرمایند.
صندوق قرض الحسنه وخیریه علی اصغر امام حسین(ع)

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447