ایجاد رفیوژ میانی در خیابان های پرتردد شهر در دستور کار قرار دارد

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمان:


ایجاد رفیوژ میانی در خیابان های پرتردد شهر در دستور کار قرار داردمدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمان از ایجاد رفیوژ میانی (جداکننده های ترافیکی) در خیابان های پرتردد شهر کرمان خبر داد و افزود: این اقدام برای نظم بخشیدن به ترافیک خیابان های شهرو کاهش ترافیک در دستور کار قراردارد.

به گزارش کرمان آنلاین ؛علی زنگی آبادی خاطرنشان کرد: درحال حاضر رفیوژ میانی (جداکننده های ترافیکی) توسط سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری ساخته و در محل نصب می شود.
وی افزود: بر خلاف گذشته، درحال حاضر نصب رفیوژ بدون تخریب آسفالت ودرگیر کردن ترافیک خیابان مورد نظر و به صورت شبانه انجام می شود.

مدیرعامل سازمان حمل ونقل ترافیک شهرداری کرمان به ایجاد رفیوژ به همراه علایم ترافیکی در خیابان شهید رضوانی نژاد اشاره و خاطر نشان کرد: خیابان امام نیز برای احداث جداکننده ترافیکی در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به  بی نظمی درترافیک خیابان امام گفت: براین اساس نصب جداکننده دراین خیابان دراولویت قرار گرفته تا به عبور و مرور دراین خیابان نظم بیشتری داده شود.

زنگی آبادی تصریح کرد: علاوه بر خیابان امام، ایجاد رفوژ درمسیر چهارراه احمدی تا تقاطع قائم(سه راه احمدی) واز چهارراه احمدی تا تقاطع آسیا باد به سمت پارک مطهری دردستور کار قرار دارد که بعد از تائید نهایی در کارگروه ترافیک استان، توسط سازمان در محل اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری کرمان  از مزیت های اجرای رفیوژ را نظم بخشیدن به ترافیک، کاهش دورزدن از وسط معبر و کاهش خطر تصادف برای عابر پیاده ذکر کرد و گفت: ایجاد جداکننده های ترافیکی موجب شده تا آمار تصادف خودروها و مرگ و میر عابر پیاده دراین خیابان ها به صفر برسد چرا که این رفیوژ فضای ایمنی ایجاد می کند وعابر پیاده می تواند بدون خطر از معبر عبور کند.

وی از ایجاد رفیوژ درخیابان شهید رجایی از پل تا 20 متری دانشجو خبرداد و گفت: به منظور نظم بخشی در تقاطع ها 50 مترمانده به محل توقف خودروها نیز از جداکننده استفاده می کنیم تا خودروها در محل خود ایستاده و عبور ومرور تسهیل شود.

وی همچنین به کاهش ترافیک و روان سازی مسیر حرکت در سه راهی سیلواشاره کرد وافزود: اصلاح زمان بندی سیستم فرماندهی (چراغ راهنمایی) به منظور کاهش زمان حرکت در تقاطع ها ونظم بخشی دراین مسیر نیز ازجمله اقدامات انجام شده است.

مهدیه جعفری

 

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه