تخصیص سهمیه سوخت گازوئیل به ناوگان حمل بار درون شهری و حومه ای براساس باربرگ

تخصیص سهمیه سوخت گازوئیل به ناوگان حمل بار درون شهری و حومه ای براساس باربرگمدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری کرمان در خصوص نحوه اختصاص سوخت گازوئیل ناوگان دیزلی حمل بار درون شهری که( پروانه فعالیت حمل بار) از سازمان تاکسیرانی دریافت کرده اند،گفت: روش تخصیص سهمیه سوخت عملکردی به ناوگان حمل بار درون شهری و حومه ای بر اساس باربرگ (BaarBarg.ir)است و در این مرحله، فقط خودروهای حمل و نقل بار با ظرفیت ۱۰ تن و بیشتر، مشمول این روش تخصیص سهمیه سوخت خواهند بود.
به گزارش کرمان آن‌لاین ؛محمد مهدی نژاد افزود: برای این دسته از ناوگان تخصیص سهمیه سوخت، بر اساس میزان پیمایشی است که بر مبنای تعداد باربرگ اخذ شده در ماه برای خودرو محاسبه شده است وسهمیه سوخت تخصیص داده شده بر اساس باربرگ «عملکردی» است، یعنی در صورت عدم مصرف، سهمیه باقی مانده به ماه بعد منتقل می گردد ولی از یک سقف معین، ذخیره کارت بیشتر نمی شود.
وی ادامه داد:برای دریافت سهمیه سوخت عملکردی در حدود سهمیه پایه قبلی خودرو در هر ماه باید «حداقل 26 باربرگ روزانه»و به ازای هر حمل بار، باربرگ حقیقی برای خودرو خود دریافت کنید.
مهدی نژاد تصریح کرد:در صورتی که برای یک خودرو در یک روز، هم باربرگ روزانه و هم باربرگ حقیقی دریافت کنید، مبنای محاسبه پیمایش و سهمیه سوخت، صرفاً باربرگ روزانه خواهد بود و همچنین با توجه به تاثیر ترافیک شهری، حرکت با دنده سنگین،روشن بودن یخچال ویژه حمل مواد فاسدشدنی،آماده سازی بتن و ... بر افزایش مصرف سوخت خودروهای باری درون شهری، ضریب افزایشی در سهمیه سوخت فقط با اخذ «باربرگ حقیقی» اعمال می شود و باربرگ روزانه  مشمول ضریب افزایشی نمی شود.
وی گفت:در صورتی که در 《باربرگ حقیقی》 راننده خودرو دارای پروانه اشتغال معتبر باشد، 15 درصد به سهمیه سوخت خودرو افزوده می‌شود. یاداوری می گردد که این افزایش در سهمیه، فقط با اخذ «باربرگ حقیقی»اعمال می شود و باربرگ روزانه مشمول افزایش سهمیه نمی شود.
گفتنی است تنها سامانه معتبر برای صدور باربرگ (سند حمل بار درون شهری و حومه ای) به نشانی BaarBarg.ir می باشد.

مریم ایرانمنش

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه