فرش موزائیک و جدول‌گذاری قسمتی از خیابان مطهری

فرش موزائیک و جدول‌گذاری قسمتی از خیابان مطهری

 

 


سرویس خبر: اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرمان


شهردار منطقه سه کرمان گفت: قسمتی از پیاده‌رو خیابان استاد مطهری (از سمت بوستان مطهری) جدول‌گذاری و فرش موزائیک شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه، رامین امیرمداح افزود: جدول‌گذاری و فرش موزائیک قسمتی از خیابان استاد مطهری با همکاری کسبه محل انجام شد.
وی ضمن تشکر از مشارکت کسبه منطقه سه که در طرح اصلاح پیاده‌روهای سطح منطقه همکاری نموده‌اند، خاطرنشان کرد: کسبه و شهروندانی که تمایل دارند پیاده‌رو مشرف به ملک‌شان با همکاری طرفین اصلاح شود، به معاونت فنی و عمرانی منطقه مراجعه کنند.

چاپ

شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه