بازدید استاندار کرمان از محور «باستانی پاریزی»

رییس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمان خبر داد:

بازدید استاندار کرمان از محور «باستانی پاریزی»

استاندار کرمان به‌همراه جمعی از مدیران استانی و شهری، از محور «باستانی پاریزی» بازدید کرد.

 

به گزارش کِرنا، رییس کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمان، در حاشیه این بازدید گفت: بازدید استاندار کرمان، به دعوت کمیسیون گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر کرمان، به‌منظور احیای محور «باستانی پاریزی» که «شرکت فرش» و بیمارستان «مرسلین» در این معبر قرار دارد، صورت گرفت.

محمدامین شمسی، با بیان اینکه «شرکت فرش کرمان»، یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های فرش ایران است، ادامه داد: همچنین احیای فرش دست‌باف کرمان از دیگر اهداف این بازدید بود.

لازم به ذکر است؛ شهردار کرمان، به‌دلیل حضور در مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران در شهر اصفهان، در این بازدید حضور نداشته اس

چاپ