انتخابات هیئت رییسه شورای اسلامی شهر کرمان برگزار شد

در سال دوم دورۀ ششم شورا؛

انتخابات هیئت رییسه شورای اسلامی شهر کرمان برگزار شد

انتخابات هیئت رییسه شورای اسلامی شهر کرمان دورۀ ششم سال دوم با حضور کلیۀ اعضای شورا و نمایندۀ فرمانداری در صحن علنی شورا برگزار شد و هیئت رییسۀ جدید انتخاب شدند.

 

به گزارش کرمان‌آنلاین، در این جلسه که با حضور وفا خیراندیش، معاون توسعه امور عمرانی فرمانداری و رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان کرمان و کلیۀ اعضای شورای اسلامی شهر کرمان برگزار شد، پس از صحبت چند تن از اعضای شورا، حسین چناریان و علیرضا نادری برای کرسی ریاست شورا کاندیدا شدند که درنهایت علیرضا نادری با شش رأی برای دومین بار به ریاست شورا انتخاب شد.

همچنین برای کرسی نایب‌رییسی شورا، محمدرضا کمساری و سید محمدصادق تقوی کاندیدا شدند، که درنهایت محمدرضا کمساری با هشت رأی انتخاب شد.

محمد امینی‌زاده نیز کاندیدای منشی اول شورا بود که با هشت رأی انتخاب شد؛ همچنین عشرت کردستانی، کاندیدای منشی دوم بود که با ۹ رأی انتخاب شد.

چاپ