خانوادۀ کارکنان شهرداری دارای بیماری خاص مشمول حمایت مالی می‌شوند

خانوادۀ کارکنان شهرداری دارای بیماری خاص مشمول حمایت مالی می‌شوند

 

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کرمان گفت: کارکنانی که خود و یا افراد درجه یک خانوادۀ آن‌ها دچار بیماری خاص هستند، به اداره رفاه شهرداری مراجعه کنند.

 به گزارش کرمان‌آنلاین، وحید خطیبی، حمایت از کارکنان زحمت‌کش شهرداری را به‌عنوان یک اصل مطرح کرد و افزود: کارکنانی که خود و یا افراد درجه یک خانوادۀ آن‌ها دچار بیماری خاص هستند، مشمول حمایت مالی خواهند شد.

وی افزود: براساس آیین‌نامه رفاهی که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، امکان مساعدت از کارکنانی که خود و یا خانواده آن‌ها درگیر بیماری‌های خاص هستند، وجود دارد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری، از کارکنانی که در این شرایط قرار دارند خواست به‌منظور استفاده از کمک‌های بلاعوض به اداره رفاه شهرداری کرمان مراجعه کنند.

چاپ