معرفی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر کرمان به سرمایه‌گذاران ضروری است

شهردار کرمان تاکید کرد:
معرفی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر کرمان به سرمایه‌گذاران ضروری است

 

شهردار کرمان، بر لزوم تهیه اطلاعات دقیق از پروژه‌های پیشنهادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر کرمان جهت ارائه به سرمایه‌گذاران تأکید کرد.
به گزارش کرمان‌آنلاین، سعید شَعرباف تبریزی، در جلسه‌ای با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری که درخصوص ارائه گزارشی از وضعیت موجود شهرداری و طرح‌ها و چشم‌انداز آتی معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف شهرداری برگزار شد، افزود: باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مکان‌های گردشگری و پروژه‌های مشارکت‌ ساخت در شهر کرمان جهت معرفی به سرمایه‌گذاران، در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری تهیه شود تا در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری در کرمان قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنین باید فرصت‌های شهرداری کرمان برای سرمایه‌گذاران را امکان‌سنجی و اعلام کنیم.
شهردار کرمان بیان کرد: سرمایه‌گذار باید اطلاعات دقیقی از پروژه‌های پیشنهادی ازجمله برآورد هزینه، زمان‌بندی مشخص و حجم کار را بداند تا بتواند بهتر و سریع‌تر تصمیم بگیرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان نیز در این جلسه، گزارشی از وضعیت موجود معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف شهرداری، ظرفیت‌ها، طرح‌ها و چشم‌انداز آتی هر یک از آنها ارائه کرد.
علی سعیدی، همچنین اطلاعات جامعی درخصوص نقاط قوت و ضعف شهرداری کرمان، افق آینده شهر، جاذبه‌های گردشگری و هویتی، سرمایه‌های انسانی، مالی، تکنولوژی و زیرساختی شهرداری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را بیان کرد.

چاپ