همکاری دفاتر تسهیل‌گری و سازمان عمران شدت می‌گیرد

در نشست هم‌اندیشی دفاتر تسهیل‌گری و سازمان عمران و بازآفرینی مطرح شد:

همکاری دفاتر تسهیل‌گری و سازمان عمران شدت می‌گیرد

 

نخستین جلسۀ ارتقای مشارکت دفاتر تسهیل‌گری شهر کرمان با سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری برگزار شد.

به گزارش کرمان‌آن‌لاین، جواد نظری، مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان، از دفاتر تسهیل‌گری شهر کرمان که در خصوص توسعۀ اجتماعی محله‌های کمتربرخوردار و بافت‌های فرسوده و شناسایی آسیب‌های اجتماعی رتبۀ برتر کشوری را کسب کرده‌اند، قدردانی کرد.

در این جلسه گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط دفاتر تسهیل‌گری در زمینۀ توسعۀ اجتماعی محله‌های کمتربرخوردار و افزایش مشارکت مردمی ارائه شد و برخی مشکلات این دفاتر به‌عنوان حلقۀ واسط بین شهروندان با دولت مطرح و تصمیماتی به‌منظور هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری گرفته شد. 

در این نشست مقرر شد با توجه به فراهم کردن بستر مشارکت مردم و اعتمادسازی و توانمند‌سازی آن‌ها توسط دفاتر تسهیل‌گری، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، همکاری نزدیکی به‌منظور برطرف کردن مشکلات محله‌ای، معرفی مشوق‌ها، معافیت‌ها و تسهیلات و ارتباط مؤثر با نهادهای خدمت‌رسان به این دفاتر داشته باشد.

همچنین مقرر شد دفاتر تسهیل‌گری ضمن شناسایی و ارایۀ نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌های ناحیۀ تحت پوشش خود، نسبت به مرزبندی محله‌ها و سنجش سرانه‌های مورد نیاز هر محله به‌منظور پاسخ به نیاز شهروندان و رفع آسیب‌های محلی اقدام کنند و سازمان عمران پس از بررسی از طریق معاونت‌های مربوط در شهرداری جهت تصویب طرح‌های موضوعی و موضعی بازآفرینی فضاهای شهری تصمیم‌گیری کند.

 

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447