معرفی شهردار

مشخصات فردی :
نام :  سید مهران
نام خانوادگی : عالم زاده
تاریخ تولد : 1354

مدارک تحصیلی وحرفه ای:
1. کارشناس ارشد پیوسته معماری از دانشگاه دولتی یزد سال 1379
2. دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 1 معماری (طراحی و نظارت) از وزارت راه و شهرسازی
3. کارشناس رسمی دادگستری
4. گذراندن دورههای متعدد مدیریتی، آموزشی و حل اختلاف

سوابق مدیریتی:
1. معاون دفتر فنی و مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان به مدت 2 سال
2. سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمان به مدت یک سال
3. سرپرست کتابخانه ملی (مرکزی) کرمان به مدت یک سال
4. کارشناس واحد شهرسازی و واحد اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی استان کرمان به مدت یک سال
5. مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان ارشاد کرمان به مدت 9 سال
6. رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان ارشاد کرمان به مدت 8 سال
7. مدیرعامل تعاونی مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مدت سه سال
8. بازرس آزمایشگاه سنگ بستر کویر (اعضا و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان) به مدت 2سال
9. عضو هیئت مدیره آزمایشگاه سنگ بستر کویر (اعضا و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان)به مدت
2سال
10 . بازرس اتحادیه تعاونیهای مسکن استان کرمان به مدت 3 سال
11 . عضو هیات مدیره و مدیر عامل مهندسان مشاور آیت پی به مدت یک سال
12 . عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن استان کرمان به مدت 9 سال
13 . دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان کرمان به مدت 2سال
14 . انبوه ساز شخص حقیقی به مدت 6سال
15 . عضو هیئت مدیره انجمن خدمات فنی و مهندسی استان کرمان (وابسته به اتاق بازرگانی) به مدت 3سال
16 . عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به مدت 2 سال

سوابق اجرایی:
1. مدیریت ساخت چندین مجتمع مسکونی شرکتهای تعاونی کارکنان ادارات شهر کرمان، مساحت مجموع بر
66000 متر مربع
2. مدیریت ساخت چندین مجتمع مسکونی و تجاری در شهر کرمان، مساحت مجموع 30000 مترمربع

سوابق مشاوره و طراحی معماری :
1. طراحی چندین مجتمع فرهنگی، هنری، آموزشی ، سینمایی ،کتابخانه و مسجد
2. طراحی سایت و داخلی ساختمانهای اداری کارخانه آلومینیوم هزار کرمان و طراحی کارخانه غذای آماده پونل
به مساحت 8000 متر مربع
3. طراحی بیست مجتمع مسکونی شرکت های تعاونی کارکنان ادارات و اصناف مختلف شهر کرمان، در مجموع بالغ
بر 155000 مترمربع
4. طراحی چندین مجتمع تجاری – اداری و مسکونی در شهر کرمان

چاپ