پارک شهید کارآمد

منطقه:

3

مساحت(مترمربع):

1050

آدرس:

بلوار شهید صدوقی / کوچه سرپرستی بانک رفاه

امکانات:

امکانات تفریحی و ورزشی:وسایل بازی شامل (سرسره، تاب، چرخ و فلک)، امکانات ورزشی شامل (میز تنیس)، امکانات رفاهی و بهداشتی:امکانات رفاهی شامل(مبلمان پارکی، سطل زباله )

 

چاپ