پارک شهید قندی

منطقه:

3

مساحت(مترمربع):

871

آدرس:

بلوار قدس/ ترمینال

امکانات:

امکانات رفاهی و بهداشتی:امکانات رفاهی شامل(مبلمان پارکی، سطل زباله)

 

چاپ