آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات مشاوره و آموزش استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ایزو 9001

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447