بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
بازدید شهردار از پروژه های شهری
بازدید شهردار از پروژه های شهری
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery
شهروند1
شهروند2

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه