بازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار  از پروژه های شهریبازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار  از پروژه های شهری
بازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار از پ...
جزئیات
بازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار  از پروژه های شهریبازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار  از پروژه های شهری
بازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار از پ...
جزئیات
بازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار  از پروژه های شهریبازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار  از پروژه های شهری
بازدید نوروزی استاندار کرمان به همراه شهردار از پ...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه