آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
جزئیات
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
جزئیات
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
جزئیات
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
جزئیات
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
جزئیات
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
آئین بهره برداری از 5 اتوبوس شهری
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا، روبه‌روی ساختمان شورای اسلامی شهر کرمان