مزایای سرمایه گذاری

 

مزایای مشارکت و سرمایه گذاری

1) تنوع در طرح ها و پروژه ها و نوع قرارداد ( عمرانی ،اقتصادی ، گردشگری ، تجاری و .... )

2) ارائه ضمانت های لازم جهت انجام تعهدات شهرداری .

3) تضمین خرید در مواردی که شهرداری خریدار انحصاری تولیدات طرح یا پروژه باشد.

4) تخفیف پنجاه درصد از هزینه های مجوز شهرداری به سرمایه گذاران در محدوده بافتهای فرسوده مصوب شهر کرمان .

5) ارائه پروانه و دیگر مجوزهای شهرداری با حذف بروکراسیهای زائد .

6) پرداخت هزینه های ساخت وبرگشت سرمایه بعلاوه سود منطقی و توافقی توسط شهرداری برای طرحهای عمرانی .

7) واگذاری زمین مورد نیاز برای اجرای بعضی از پروژه های شهرداری .

8) معافیتهای مالیاتی که توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه شده ( معافیت بازسازی و نوسازی وتکمیل واحدهای صنعتی ، تاسیسات جهانگردی ، که بعضاً شامل طرح های شهرداری میشود )

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447