مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۳/۱۲/۲۶

با حضور استاندار کرمان: موزه شاه نعمت الله ولی ماهان افتتاح شد

۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مجموعه شاه نعمت الله ولی ماهان اختصاص پیدا کرد به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، با حضور علیرضا رزم حسینی موزه شاه نعمت الله ولی و مجتمع تفریحی و گردشگری رز سفید به بهره برداری رسید و عمارت شتر گلو  مورد بازدید قرار گرفت. استاندار کرمان در این سفر از اختصاص ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای بازسازی آستانه شاه نعمت الله ولی خبر داد و گفت: مقرر شد مدیر کل اوقاف و امور خیریه و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری چگونگی توسعه موزه شاه نعمت الله ولی را تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال آینده بررسی کنند  و برای این امر نیز اعتبار جدید اختصاص داده می شود. وی با اشاره  به سیاستهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر واگذاری مراکز تاریخی قابل احیا به بخش خصوصی گفت: در استان کرمان نیز چندین مورد در حال انجام است و در این سفر مقرر شد عمارت تاریخی شتر گلو جهت مرمت و بازسازی و استفاده اقامتی تفریحی با رعایت  مقررات به بخش خصوصی واگذار شود و تا سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد تا گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از این مجموعه بی نظیر تاریخی دیدن کنند. رزم حسینی در ادامه سفر خود به بخش ماهان همچنین مجتمع تفریحی و گردشگری رز سفید را افتتاح کرد .این مجموعه که در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و با ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است تحت تولیت استانداری کرمان می باشد. در این سفر همچنین مقرر شد بیمارستان مرسلین به منظور توسعه شرکت فرش و راه اندازی دارهای قالی جدید ،طبق مقررات به ستاد عتبات عالیات واگذار شود.

300 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی مجموعه شاه نعمت الله ولی ماهان اختصاص پیدا کرد

به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، با حضور علیرضا رزم حسینی موزه شاه نعمت الله ولی و مجتمع تفریحی و گردشگری رز سفید به بهره برداری رسید و عمارت شتر گلو  مورد بازدید قرار گرفت.
استاندار کرمان در این سفر از اختصاص 300 میلیون تومان اعتبار برای بازسازی آستانه شاه نعمت الله ولی خبر داد و گفت: مقرر شد مدیر کل اوقاف و امور خیریه و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری چگونگی توسعه موزه شاه نعمت الله ولی را تا 15 اردیبهشت ماه سال آینده بررسی کنند  و برای این امر نیز اعتبار جدید اختصاص داده می شود.
وی با اشاره  به سیاستهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مبنی بر واگذاری مراکز تاریخی قابل احیا به بخش خصوصی گفت: در استان کرمان نیز چندین مورد در حال انجام است و در این سفر مقرر شد عمارت تاریخی شتر گلو جهت مرمت و بازسازی و استفاده اقامتی تفریحی با رعایت  مقررات به بخش خصوصی واگذار شود و تا سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد تا گردشگران داخلی و خارجی بتوانند از این مجموعه بی نظیر تاریخی دیدن کنند.
رزم حسینی در ادامه سفر خود به بخش ماهان همچنین مجتمع تفریحی و گردشگری رز سفید را افتتاح کرد .این مجموعه که در زمینی به مساحت 3000 متر مربع و با 600 میلیون تومان اعتبار توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است تحت تولیت استانداری کرمان می باشد.
در این سفر همچنین مقرر شد بیمارستان مرسلین به منظور توسعه شرکت فرش و راه اندازی دارهای قالی جدید ،طبق مقررات به ستاد عتبات عالیات واگذار شود.


منبع :
بازدید : ۸۳۳


مطالب مرتبط با این موضوع :