مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۲/۰۹/۱۸

وزیر کشور گفت: حامل سلام ویژه رییس جمهوری به مردم کرمان و نماینده ولی فقیه در استان هستم

روایط عمومی استانداری کرمان :عبدالرضا رحمانی فضلی که برای حضور در آیین تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید کرمان به این استان سفر کرده است، عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان افزود: حجت الاسلام دکتر روحانی امروز به من گفتند که سلام مخصوص مرا به مردم کرمان بویژه نماینده ولی فقیه در استان برسانید وی بیان کرد: رییس جمهوری همچنین اشاره داشتند که استاندار جدید را مورد حمایت خود قرار دهید وی در ادامه با اشاره به انتخاب استاندار جدید کرمان گفت: کرمانی ها یکبار دیگر ثابت کردند که هم شعور سیاسی بالایی دارید و هم منافع استان را درک می کنند و هم اعتدال و عقلانیت در رفتار آنان وجود دارد وی اظهار کرد: در بحث انتخاب استاندار جدید کرمان در کوتاه ترین زمان نخبگان، مجمع نمایندگان با گروه های مختلف سیاسی استان کرمان همه به توافق رسیدند و رزم حسینی را انتخاب کردند که امید است استاندار جدید با همدلی مسیر کار خود را ادامه دهد وی خاطرنشان کرد: هر جابجایی در دولت به صورت طبیعی اتفاق می افتد و دولت ها نماد اراده ملت ها هستند و مردم با حضور در انتخابات آن اراده را تجلی می بخشند و انتخاب دولت ها جابجایی گفتمان هاست نه انسان ها وی ادامه داد: اراده عمومی مردم در انتخابات و در روحانی تجلی پیدا کرد و روحانی با یک شعار تدبیر و امید و اعتدال پای به عرصه گذاشت وی بیان کرد: در این دوره همه مستحضر هستید که دولت روحانی عقبه سازمانی نداشتند اما اراده عمومی مردم در یک گفتمان مبتنی بر تغییر در قامت روحانی تجلی پیدا کرد و این موجب شد که با یک شعار اعتدال و امید پا در صحنه بگذارد من اسماعیل نجار استاندار قبلی کرمان را در پنج سال که در دیوان هستم می شناسم و جزء مدیران پاک، سالم و با اخلاق هستند و از کردستان خیلی ها تقاضا کردند که نجار را برای استانداری کردستان بفرستیم و دولت هم به طور حتم از ایشان در جایی متناسب با شان ایشان استفاده می کنند رحمانی فضلی ادامه داد: بیشتر کرمانیها رزم حسینی استاندار جدید را می شناسند و دکتر روحانی قبل از معرفی وی به عنوان استاندار کرمان گفتند که چطور فردی هستند گفتم من در زمان رای اعتماد در مجلس گفتم استاندارانی انتخاب خواهم کرد که از آب، خاک و هوا ثروت تولید کنند و ایشان جزء مواردی است که از آب، خاک و هوا تولید ثروت خواهند کرد وی بیان کرد: رزم حسینی جزء استاندارانی است که تجلی نمونه توسعه در استان خواهد بود و انتخاب وی این اراده و لطف خداوند است و وی انتخابش را مدیون کسی نیست رحمانی فضلی تاکید کرد: نکته مهم بحث اعتدال است که دکتر روحانی بعد از انتخاب نیز اعلام داشتند که استانداران باید پاسدار گفتمان اعتدال و رفتار اعتدالی داشته باشند وی گفت: اعتدال طریقت است و موضوعیت ندارد اما طریقتی که هم رییس جمهوری به آن تاکید دارند با اعتدال است که رفتار عقلانی و درست خواهیم داشت رحمانی فضلی افزود: رییس جمهوری تاکید داشتند که رزم حسینی از همه گروه های سیاسی از همکاران خود استفاده کنند وی بیان کرد: بحث دوم ارتباط با مردم است و ما مدیون مردم هستیم و آنها ولی نعمت ما هستند و بعد از لطف خدا انقلاب خودش را مدیون مردم می داند و این مردم هستند که برما حکومت می کنند مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرا حضور و هر جا که از مردم فاصله گرفیتم، توفیقی از ما سلب شده و هرکجا در کنار مردم بودیم موفق بودیم وی گفت: به عنوان حکومت دینی یکی از شعارهای ما هم عدالت است و ادعا کردیم می توانیم عدالت را در دنی

روایط عمومی استانداری کرمان :عبدالرضا رحمانی فضلی که برای حضور در آیین تودیع و معارفه استانداران قدیم و جدید کرمان به این استان سفر کرده است، عصر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان افزود: حجت الاسلام دکتر روحانی امروز به من گفتند که سلام مخصوص مرا به مردم کرمان بویژه نماینده ولی فقیه در استان برسانید
وی بیان کرد:

رییس جمهوری همچنین اشاره داشتند که استاندار جدید را مورد حمایت خود قرار دهید

وی در ادامه با اشاره به انتخاب استاندار جدید کرمان گفت: کرمانی ها یکبار دیگر ثابت کردند که هم شعور سیاسی بالایی دارید و هم منافع استان را درک می کنند و هم اعتدال و عقلانیت در رفتار آنان وجود دارد


وی اظهار کرد: در بحث انتخاب استاندار جدید کرمان در کوتاه ترین زمان نخبگان، مجمع نمایندگان با گروه های مختلف سیاسی استان کرمان همه به توافق رسیدند و رزم حسینی را انتخاب کردند که امید است استاندار جدید با همدلی مسیر کار خود را ادامه دهد

وی خاطرنشان کرد: هر جابجایی در دولت به صورت طبیعی اتفاق می افتد و دولت ها نماد اراده ملت ها هستند و مردم با حضور در انتخابات آن اراده را تجلی می بخشند و انتخاب دولت ها جابجایی گفتمان هاست نه انسان ها

وی ادامه داد: اراده عمومی مردم در انتخابات و در روحانی تجلی پیدا کرد و روحانی با یک شعار تدبیر و امید و اعتدال پای به عرصه گذاشت


وی بیان کرد: در این دوره همه مستحضر هستید که دولت روحانی عقبه سازمانی نداشتند اما اراده عمومی مردم در یک گفتمان مبتنی بر تغییر در قامت روحانی تجلی پیدا کرد و این موجب شد که با یک شعار اعتدال و امید پا در صحنه بگذارد


من اسماعیل نجار استاندار قبلی کرمان را در پنج سال که در دیوان هستم می شناسم و جزء مدیران پاک، سالم و با اخلاق هستند و از کردستان خیلی ها تقاضا کردند که نجار را برای استانداری کردستان بفرستیم و دولت هم به طور حتم از ایشان در جایی متناسب با شان ایشان استفاده می کنند


رحمانی فضلی ادامه داد: بیشتر کرمانیها رزم حسینی استاندار جدید را می شناسند و دکتر روحانی قبل از معرفی وی به عنوان استاندار کرمان گفتند که چطور فردی هستند گفتم من در زمان رای اعتماد در مجلس گفتم استاندارانی انتخاب خواهم کرد که از آب، خاک و هوا ثروت تولید کنند و ایشان جزء مواردی است که از آب، خاک و هوا تولید ثروت خواهند کرد


وی بیان کرد: رزم حسینی جزء استاندارانی است که تجلی نمونه توسعه در استان خواهد بود و انتخاب وی این اراده و لطف خداوند است و وی انتخابش را مدیون کسی نیست


رحمانی فضلی تاکید کرد: نکته مهم بحث اعتدال است که دکتر روحانی بعد از انتخاب نیز اعلام داشتند که استانداران باید پاسدار گفتمان اعتدال و رفتار اعتدالی داشته باشند


وی گفت: اعتدال طریقت است و موضوعیت ندارد اما طریقتی که هم رییس جمهوری به آن تاکید دارند با اعتدال است که رفتار عقلانی و درست خواهیم داشت


رحمانی فضلی افزود: رییس جمهوری تاکید داشتند که رزم حسینی از همه گروه های سیاسی از همکاران خود استفاده کنند


وی بیان کرد: بحث دوم ارتباط با مردم است و ما مدیون مردم هستیم و آنها ولی نعمت ما هستند و بعد از لطف خدا انقلاب خودش را مدیون مردم می داند و این مردم هستند که برما حکومت می کنند مردم در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرا حضور و هر جا که از مردم فاصله گرفیتم، توفیقی از ما سلب شده و هرکجا در کنار مردم بودیم موفق بودیم


وی گفت: به عنوان حکومت دینی یکی از شعارهای ما هم عدالت است و ادعا کردیم می توانیم عدالت را در دنیا اجرا کنیم و این گفتمان را به عنوان باور ها و ارزش های اسلامی و انقلابی اعلام کردیم


رحمانی فضلی اضافه کرد: اگر می خواهیم الگوی اسلامی و حکومت دینی را در دنیا برپا کنیم باید عدالت را به صورت ملموس در جامعه پیاده کنیم.


مقام عالی وزارت کشور تصریح کرد: ما عمل به قانون را نزدیک ترین راه رسیدن به مسیر عدالت می دانیم و استاندار جدید باید عدالت را در جامعه کرمان اریه کند.


وی بیان کرد: ما در معرض نگاه دنیا هستیم که در حوزه کارآمدی چشم دنیا به ما است، لذا در این حوزه نیز اقتصاد محور اصلی کارآمدی است.


رحمانی فضلی با بیان اینکه دنیا هم دنیای مادی است و مردم می خواهند رفاه اجتماعی داشته باشند، گفت: اگر ما بتوانیم نسخه ای پیدا کنیم، تاکنون الگوهای ما موفق نبوده و این موفق نبودن می تواند دلایلی داشته باشد که هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم ها می تواند موثر باشد.


وی خاطرنشان کرد: اگر از من بپرسند که چند برابر می توانستیم کار کنیم می گویم، پنج برابر! که باید در حوزه کارآمدی کار کرد و همه استانها از جمله کرمان با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه کارآمدی و در حوزه بهره وری و اقتصاد باید موفق باشد.


رحمانی فضلی گفت: در حوزه مالی اگر ما بتوانیم دو میلیون بشکه را صادر کنیم که با توجه به مصرف داخلی و مصرف روزانه 70 میلیون لیتر بنزین مشکل است.


وی با بیان این مطلب که نرخ بهروری ما زیر نیم درصد است، گفت: باید ما خلق منابع داشته باشیم و بهره وری را به جایی برسانیم که سه درصد آن محقق شود، پس باید ما به سمت تجهیز منابع، جذب و خلق منابع جدید گام برداریم.


رحمانی فضلی گفت: مسئله سوم مصرف ما بالا است و به راحتی می توانیم که مصرف خود را 20 درصد پایین بیاوریم و کرمان می تواند در این راستا گام های بالایی بر دارد و با قدرتی که دارید این برای شما کاملا دست یافتنی و شدنی است.


وی اظهار کرد: در حوزه وزارت کشور ما بر مدیریت سیاسی تاکید داریم که به معنای شفاف سازی، مسوولیت پذیری و قانون مند کردن رفتار های سیاسی در جامعه است.


وزیر کشور تاکید کرد: وزارت کشور نه حزب و گروه سیاسی است و نه از گروه خاصی حمایت می کند، گروه های سیاسی بروند وزن کشی کنند و وزارت کشور به عنوان داور در میدان هست تا ما بتوانیم که خواسته و مطالبه بحق مردم که زندگی متوسط در شان مردم است و یک الگوی دینی را ارایه دهیم.


رحمانی فضلی تصریح کرد: امید است با حمایت هایی که صورت می گیرد ما بتوانیم خواست و مطالبه مردم را فراهم کنیم و بتوانیم الگوی دینی را ارایه دهیم.


وی همچنین گفت: من در زمان زلزله بم زحمات محمد علی کریمی استاندار وقت را از نزدیک نظاره گر بودم و مشاهده کردم و بعد که به دیوان رفتم دیدم که 10 تا 20 پرونده ای تخلف برای وی تشکیل داده بودند که تلاش کردیم تا رسیدگی شوند.


رحمانی فضلی تصریح کرد: کریمی زمانی که نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بود با تواضع در دیوان حاضر و به عنوان کارشناس همه موارد را پاسخ داد و چیزی ثابت نشد

آیت الله سید یحیی جعفری نیز در این مراسم  گفت :مسوولیت پذیری کار سختی است و باید استاندار مراقب باشد

وی بیان کرد: مشورت خوب است اما این که همه توقع داشته باشند استاندار بر اساس سلیقه آنها عمل کند نادرست است


امام جمعه کرمان گفت: امیدواریم خداوند توفیق عنایت کند که آقای رزم حسینی استاندار جدید کرمان تحول خوب بویژه در اقتصاد و حوزه های دیگر ایجاد کند که این پیام دکتر روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران است.


وی ادامه داد: بهترین مردم انسانی است که خود را وقف جامعه و برای خدمت و در راه خدا با نیت خالص کار کند


آیت الله جعفری گفت: بهترین مردم کسی است که با دشمنان خداوند مجاهده نماید و حتی حاضر باشد جان عزیز خود را در راه دین و ارزش ها فدا کند


وی اضافه کرد: جهاد در راه خدا مصادیق زیادی دارد و منحصر به این نیست که ما در صحنه های مهم نظامی شرکت کنیم، یکی از مصادیق جهاد، نظامی و مصادیق دیگر آن جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی و انواع جهادهاست.


وی ازاسماعیل نجار استاندار سابق کرمان هم تشکر کرد و گفت: ویژگی های بسیار خوبی در آقای نجار مشاهده کردم و هر فرد پس از رفتن از یک مسوولیت مسوولیتی دیگری به او واگذار می شود که وی نیز از این قاعده دور نیست.


امام جمعه کرمان تصریح کرد: بنا ندارم در کار مسوولان دخالت کنم، مگر وظیفه اقتضا کند که تذکر دهم

محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت :اذعان بسیاری از بزرگواران مسوولیت سنگینی بر عهده استاندار جدید کرمان گذاشته شده و این فضا بزرگترین سرمایه آقای رزم حسینی است

وی ادامه داد: ویژگی نخست استاندار جدید کرمان، بومی بودن است و دوم خاطرات جنگ این برادر را همه به یاد دارند و توانمندی اقتصادی در کنار سایر ویژگی های رزم حسینی است


نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به فعالیت استاندار کرمان در حوزه اقتصادی انتظارات مردم از وی انتظارات خاصی بویژه در بخش اقتصادی است که هم اکنون بزرگترین مشکل ما در کرمان نیز اقتصاد است


وی نیروی انسانی توانمند و متخصص را بزرگترین ظرفیت استان کرمان برشمرد و اضافه کرد: با عنایت به خداوند متعال و توانمندی های استاندار جدید و با برنامه ریزی هایی که در دولت تدبیر و امید در دستور کار است مطمئن هستیم آینده بسیار خوبی را در حوزه اقتصادی برای استان کرمان داشته باشیم


پورابراهیمی از خدمات اسماعیل نجار استاندار سابق کرمان هم تشکر کرد و گفت: مردم داری و تواضع از خصوصیات نجار است و وی از همه ظرفیت های استان استفاده کرد


عصر امروز با حضور وزیر کشور علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان معرفی و از خدمات اسماعیل نجار استاندار سابق تقدیر شد

اسماعیل نجار روز شنبه در آیین معارفه استاندار جدید کرمان افزود: اگر پشتیبانی و حمایت مردم نبود من و امثال من کاری نمی توانستیم انجام دهیم

وی ادامه داد: اقدامات انجام شده در استان کرمان با هدایت رهبر معظم انقلاب در راس همه امور انجام شده است.


وی با اشاره به خدمات انجام شده در استان تصریح کرد: آنچه در استان کرمان روی داده نتیجه تلاش همه خدمتگزاران است و اگر حمایت نمایندگان، مردم و وزرا نبود امکان انجام این خدمات وجود نداشت


استاندار سابق کرمان با اشاره به بیش از 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان گفت: این استان در بخش های صنعت، معدن و کشاورزی و غیره از ظرفیت های زیادی برخوردار است که اگر از ظرفیت های آن به درستی بهره برداری شود بدون برداشت یک قطره نفت می توان کشور را هدایت کرد.


وی با بیان این که سرمایه نیروی انسانی در اختیار استان کرمان قرار دارد تصریح کرد: استان از نیروهای متخصص فراوان برخوردار است


نجار، با اشاره به طرح های توسعه در بخش های مختلف استان گفت: در سایه تدبیر و امید و با درایتی که از استاندار جدی سراغ داریم امیدواریم روند توسعه استان با شتاب بیشتری پیش رود و به سرمنزل مقصود برسد


وی برای علیرضا رزم حسینی استاندار جدید کرمان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد و افزود: خود را سرباز ولایت و امام خامنه ای می دانم و امیدواریم به وظیفه خود بخوبی عمل کنم


وی گفت: خداوند را برای توفیق خدمت به مردم نجیب، ولایتمدار، متدین، با محبت و قدرشناس کرمان شکر می گویم و بر این توفیق می بالم و همواره به آن مفتخرم


وی از مردم استان کرمان، مسوولان، نماینده ولی فقیه در استان، نمایندگان خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و روحانیون و اصحاب رسانه به دلیل همراهی در چند سال اخیر تقدیر کرد و ادامه داد: از هدایت ها و راهنمایی همه مردم و مسووولان استان بهره مند بودم.


وی تصریح کرد: سرلوحه کارم در استان کرمان برقراری امنیت بود که البته وظیفه اصلی حکومت و مطالبه جدی مردم است.


استاندار سابق کرمان از نیروهای مسلح، دستگاه امنیتی و قضایی نیز تقدیر کرد و افزود: بیش از 54 درصد طی چند سال گذشته کاهش ناامنی و افزایش امنیت را در استان کرمان شاهد بودیم.


وی ادامه داد: مدیریت بر محور اخلاق، معنویت و قانونمداری و ایجاد بستر آرام برای کار و تلاش و همت یکی از اهدافم بوده است و کارها با وحدت و همدلی پیش می رفت.

حسین مرعشی، روز شنبه در آیین معارفه استاندار جدید و تودیع استاندار سابق کرمان، از وزیر کشور خواست پیام قدردانی مردم کرمان را به دکتر روحانی ریاست جمهوری اعلام نمایند.

وی اظهار کرد: همانطور که رییس جمهوری برای 100 روز عملکرد خود گزارش داد باید برای تحقق برنامه های پیش رو نیز گام برداشت و من بعنوان یک کرمانی از اقدامات استاندار قبلی تشکر می کنم.


وی خطاب به استاندار جدید کرمان گفت: مسوولیت خطیر استانداری کرمان را بر دوش گرفته اید و می گویم که فرصت خدمت به سه میلیون جمعیت کرمان را به دست آورده اید و این مردم مشکل دارند که باید گام های بزرگتری برای رفع مشکلاتشان برداشته شود.


عضو و سخنگوی حزب کارگزاران ایران اسلامی، تصریح کرد: در کرمان باید مزیت خلق کرد و در راستای آن حرکت کنیم زیرا کرمانی ها یک سال کار می کردند و قناتی آباد می کردند تا یک نسل بعد کشت کند.


مرعشی ادامه داد: کار ما کرمانی ها در گذشته سخت بود اما تلاش می کردیم.


وی خطاب به علیرضا رزم حسینی استاندار جدید کرمان، گفت: باید به تاریخ نگاه کنید و هیچکس در طول تاریخ یادش نیست که شاه عباس صفوی چند سخنرانی کرده اما مردم بخوبی به یاد دارند که شاه عباس جاده شاهی کشیده و 999 کاروان ساخته است و در کرمان هم بهترین حکام وکیل الملک بود زیرا هرکس بر روی کار می آمد کارهای گذشته را انکار می کرد اما وکیل الملک علاوه بر اینکه کارهای گذشته را به پایان می رساند کارهای جدیدی را نیز آغاز می کرد.


مرعشی، با تشبیه این روایت به شرایط فعلی استاندار جدید خطاب به رزم حسینی ادامه داد: کارهایی را که استانداران قبلی آغاز کرده اند باید تکمیل کرد و در کنار تکمیل آن ها طرح های جدیدی را نیز آغاز کنید


وی افزود: باید خدمات استانداران قبلی که در این استان تلاش های متعددی را انجام دادند، پاس داشتمنبع :
بازدید : ۷۱۸


مطالب مرتبط با این موضوع :