مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۲/۰۷/۲۲

اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها اصلاح شد

جام جم آنلاین :با موافقت دولت، اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸- اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تصویب کرد. بر این اساس، در ماده (۲) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها؛ منابع سازمان حاصل از مواد (۷)، (۸) و (۱۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود که با اصلاحات صورت گرفته، «عبارت و۱۱» حذف می شود. یادآور می شود، طبق ماده (۱۱) دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند. همچنین مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس)، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو است. بر اساس اصلاحات ماده (۹)، اعضای هیات مدیره متشکل از پنج نفر هستند که به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. احکام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر می شود. همچنین مواد (۱۰)، (۱۳) و (۱۵) حذف می شود. ماده ۱۰- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی است. ماده ۱۳- رئیس مجمع عمومی می تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار کند. ماده ۱۵- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رئیس مجمع عمومی می رسد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در بند(۱) ماده(۱۶) عبارت «جهت تصویب» حذف می شود. بند(۱) ماده(۱۶)؛رسیدگی و تهیه بودجه سالاه ، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب. در ماده(۲۳) عبارت «و قراردادی» حذف می شود. ماده(۲۳)؛ انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است. در ماده(۲۴) عبارت «و با تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران» جایگزین عبارت «به تصویب مجمع عمومی» می شود. ماده(۲۴)؛ آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب مجمع عمومی می رسد. با اعمال این اصلاحات موضوع این تصوب نامه، شماره مواد به ترتیب اصلاح می شوند. این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان رسیده است. این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

جام جم آنلاین :با موافقت دولت، اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده(15) قانون هدفمندکردن یارانه ها-مصوب 1388- اصلاحات اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها را تصویب کرد.

بر این اساس، در ماده (2) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها؛ منابع سازمان حاصل از مواد (7)، (8) و (11) قانون هدفمند کردن یارانه ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود که با اصلاحات صورت گرفته، «عبارت و11» حذف می شود.

یادآور می شود، طبق ماده (11) دولت مجاز است تا بیست درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

همچنین مجمع عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها مرکب از معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس)، وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و نیرو است.

بر اساس اصلاحات ماده (9)، اعضای هیات مدیره متشکل از پنج نفر هستند که به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند.

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند.

احکام اعضای هیات مدیره و مدیرعامل توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صادر می شود.

همچنین مواد (10)، (13) و (15) حذف می شود.

ماده 10- عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور با رئیس مجمع عمومی است.

ماده 13- رئیس مجمع عمومی می تواند وظایف و اختیارات خود را به اشخاص دیگر عضو مجمع عمومی واگذار کند.

ماده 15- ساختار سازمان با پیشنهاد مدیرعامل به تایید رئیس مجمع عمومی می رسد.

بر اساس اصلاحات صورت گرفته، در بند(1) ماده(16) عبارت «جهت تصویب» حذف می شود.

بند(1) ماده(16)؛رسیدگی و تهیه بودجه سالاه ، گزارش های عملکرد ادواری و سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آنها به مجمع عمومی جهت تصویب.

در ماده(23) عبارت «و قراردادی» حذف می شود.

ماده(23)؛ انتقال یا ماموریت کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی به سازمان با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیرعامل مجاز است.

در ماده(24) عبارت «و با تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران» جایگزین عبارت «به تصویب مجمع عمومی» می شود.

ماده(24)؛ آیین نامه های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری با پیشنهاد معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب مجمع عمومی می رسد.

با اعمال این اصلاحات موضوع این تصوب نامه، شماره مواد به ترتیب اصلاح می شوند. این اصلاحیه به تایید شورای نگهبان رسیده است.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.منبع :
بازدید : ۷۵۰


مطالب مرتبط با این موضوع :