مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۲/۰۶/۳۱

جدول قیمت‌های جدید گاز در سال ۹۲

جام جم آنلاین :همزمان با اضافه شدن بند عوارض به قبوض گاز مشترکان، برای زمستان سالجاری حداقل قیمت هر مترمکعب گاز به ۴۰ تومان و حداکثر قیمت گاز مشترکان خانگی به ۳۶۰ تومان افزایش یافته است. پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، مطابق با تعرفه گاز زمستانی و تابستانی مشترکان خانگی محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقلیم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و ۱۲ دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است. با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از ۳۶۰ شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند. با توجه به اینکه برای زمستان تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۳۰، ۵۰، ۷۰، ۹۰، ۱۱۰، ۱۶۰، ۱۹۰، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۸۰، ۳۲۰ و ۳۵۰ تومان محاسبه خواهد شد. با این وجود با اضافه شدن بند عوارض به قبوض گاز مشترکان از ابتدای تیر ماه سالجاری، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان معادل ۱۰ تومان به بار مالی صورتحساب های گاز اضافه خواهد شد. از این رو برای زمستان سالجاری قیمت گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیر عمده به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۷۰، ۲۰۰، ۲۳۰، ۲۶۰، ۲۹۰، ۳۳۰ و ۳۶۰ تومان محاسبه خواهد شد. جدول جدید قیمت گذاری گاز زمستانی(هر متر مکعب) نوع پله مصرفی قیمت گاز در دوره زمستانی ۹۱ قیمت جدید گاز در دوره زمستانی ۹۲ نوع رنگ قبض مشترک پله  یک ۳۰  تومان ۴۰  تومان سبز پله  دو ۵۰ تومان ۶۰  تومان سبز پله سه ۷۰ تومان ۸۰  تومان زرد پله  چهار ۹۰ تومان ۱۰۰ تومان زرد پله  پنج ۱۱۰ تومان ۱۲۰ تومان زرد پله شش ۱۶۰ تومان ۱۷۰  تومان قرمز پله هقت ۱۹۰ تومان ۲۰۰ تومان قرمز پله هشت ۲۲۰ تومان ۲۳۰ تومان قرمز پله نه ۲۵۰ تومان ۲۶۰  تومان قرمز پله ده ۲۸۰ تومان ۲۹۰  تومان قرمز پله یازده ۳۲۰ تومان ۳۳۰ تومان قرمز پله دوازده ۳۵۰ تومان ۳۶۰ تومان قرمز در این بین، مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میانگین قیمت گاز در فصول گرم سال گذشته ۱۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب بوده است، گفت: این رقم امسال به ۱۳۰ تومان رسیده است. این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه میانگین قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی در فصول سرد سال گذشته حدود ۷۰ تومان بوده است، تصریح کرد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و اضافه شدن بند عوارض به قبوض، از این رو متوسط قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی بریا فصل زمستان سالجاری به ۸۰ تومان می رسد. وی با اعلام اینکه از یک تا ۴۵ مترمکعب مصرف گاز ، قیمت ۳۰ تومان در مترمکعب دریافت می شود که با افزایش پله های مصرفی این نرخ نیز بیشتر می شود، تاکید کرد: فصول سرد از ۱۵ آبان آغاز و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و فصول گرم نیز از ۱۶ فروردین تا ۱۴ آبان آغاز و به پایان می رسد. مطابق با گزارش های منتشر شده تا پیش از اضافه شدن بند عوارض، بار مالی قبوض سبز گاز مشترکان خانگی حدود ۸ تا ۱۲ هزار تومان، قبوض زرد بین ۱۲ تا ۳۰ هزار تومان

جام جم آنلاین :همزمان با اضافه شدن بند عوارض به قبوض گاز مشترکان، برای زمستان سالجاری حداقل قیمت هر مترمکعب گاز به 40 تومان و حداکثر قیمت گاز مشترکان خانگی به 360 تومان افزایش یافته است.

پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، مطابق با تعرفه گاز زمستانی و تابستانی مشترکان خانگی محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به چهار اقلیم (سرد یک، دو، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شده و 12 دامنه مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اعمال شده است.

با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در بیش از 360 شهر ایران مطابق با چهار اقلیم آب و هوایی تعیین شده که بر این اساس شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری هستند.

با توجه به اینکه برای زمستان تعرفه محاسبه گازبهای مشترکان خانگی تغییری پیدا نکرده است محاسبه قیمت گاز به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 30، 50، 70، 90، 110، 160، 190، 220، 250، 280، 320 و 350 تومان محاسبه خواهد شد.

با این وجود با اضافه شدن بند عوارض به قبوض گاز مشترکان از ابتدای تیر ماه سالجاری، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی توسط مشترکان معادل 10 تومان به بار مالی صورتحساب های گاز اضافه خواهد شد.

از این رو برای زمستان سالجاری قیمت گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیر عمده به ترتیب برای پله اول تا دوازدهم به ازای هر متر مکعب به ترتیب 40، 60، 80، 100، 120، 170، 200، 230، 260، 290، 330 و 360 تومان محاسبه خواهد شد.

جدول جدید قیمت گذاری گاز زمستانی(هر متر مکعب)
نوع پله مصرفی قیمت گاز در دوره زمستانی 91 قیمت جدید گاز در دوره زمستانی 92 نوع رنگ قبض مشترک
پله  یک 30  تومان 40  تومان سبز
پله  دو 50 تومان 60  تومان سبز
پله سه 70 تومان 80  تومان زرد
پله  چهار 90 تومان 100 تومان زرد
پله  پنج 110 تومان 120 تومان زرد
پله شش 160 تومان 170  تومان قرمز
پله هقت 190 تومان 200 تومان قرمز
پله هشت 220 تومان 230 تومان قرمز
پله نه 250 تومان 260  تومان قرمز
پله ده 280 تومان 290  تومان قرمز
پله یازده 320 تومان 330 تومان قرمز
پله دوازده 350 تومان 360 تومان قرمز

در این بین، مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه میانگین قیمت گاز در فصول گرم سال گذشته 120 تومان به ازای هر مترمکعب بوده است، گفت: این رقم امسال به 130 تومان رسیده است.

این مقام مسئول همچنین با یادآوری اینکه میانگین قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی در فصول سرد سال گذشته حدود 70 تومان بوده است، تصریح کرد: با مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان و اضافه شدن بند عوارض به قبوض، از این رو متوسط قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی بریا فصل زمستان سالجاری به 80 تومان می رسد.

وی با اعلام اینکه از یک تا 45 مترمکعب مصرف گاز ، قیمت 30 تومان در مترمکعب دریافت می شود که با افزایش پله های مصرفی این نرخ نیز بیشتر می شود، تاکید کرد: فصول سرد از 15 آبان آغاز و تا 15 فروردین ادامه دارد و فصول گرم نیز از 16 فروردین تا 14 آبان آغاز و به پایان می رسد.

مطابق با گزارش های منتشر شده تا پیش از اضافه شدن بند عوارض، بار مالی قبوض سبز گاز مشترکان خانگی حدود 8 تا 12 هزار تومان، قبوض زرد بین 12 تا 30 هزار تومان و قبوض قرمز که برای مشترکان پرمصرف گاز صادر می شود دارای بار مالی بیش از 30 هزار تومان بود.

با این وجود پیش بینی می شود برای زمستان سالجاری بین دو تا 10 هزار تومان به بازار مالی قبوض سبز، زرد و قرمز مشترکان خانگی اضافه شود که مشترکان برای کاهش هزینه های گاز، اجرای راهکارهای صرفه جویی و مدیریت در مصرف انرژی را در دستور کار قرار دهند.

همزمان با افزایش بار مالی قبوض گاز پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها از مهر ماه سال 1391 تاکنون هم با مصوبه مجلس هزینه آبونمان برای مشترکان خانگی و تجاری به ازای هر صورتحساب صادر می شود که این هزینه ای 1500 تا 2500 تومانی را به مشترکان تحمیل می کند.(مهر)منبع :
بازدید : ۱۰۶۶


مطالب مرتبط با این موضوع :