مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۲/۰۴/۲۵

بر اثر گرما؛ خرمای ریگان خشک شد

جام جم آنلاین :افزایش ناگهانی دمای هوا در شرق استان کرمان موجب بروز مجدد پدیده خشکیدگی خوشه های خرما شده است بطوریکه در شهرستان ریگان مقاومت نخلها را از بین برده و باعث ریزش محصول خرمای کشاورزان ریگانی شد. طی سالهای اخیر کشاورزان شرق استان کرمان که مهم ترین محصولشان خرما است و در واقع به اقتصاد تک محصولی شرق استان کرمان نیز بدل شده است با پدیده ای مواجه می شوند به نام خشکیدگی خوشه های خرما و خسارتهای هنگفتی از این پدیده متحمل شده اند. کارشناسان کشاورزی در این میان مهم ترین دلیل بروز این پدیده را تغییرات اقلیمی می دانند گفته می شود در چند سال گذشته فصل گرم زودتر آغاز می شود و دمای هوا نیز به صورت محسوس افزایش یافته است و چدیده خشکیدگی خوشه های خرما نیز از تغییرات اقلیمی نشات گرفته است. یکه تازی زنجره بر اثر خشکیدگی خوشه های خرما تنها چند هفته به برداشت محصول به ناگاه خوشه ها طی چند روز دچار خشکیدگی می شوند و خرما آب موجود را رفته رفته از ست می دهد و بر زمین می ریزد. هر چند کشاورزان شرق استان کرمان سالهاست از این عارضه رنج می برند اما راهکار عملی و علمی از سوی جهاد کشاورزی تا کنون پیشنهاد نشده است و در این میان میلیاردها تومان خسارتی بوده است که به جای مانده و این روند متاسفانه ادامه دارد. این درحالی است که آفت زنجره خرما نیز در فصول ابتدایی خوشه بندی نخلها را تحت تاثیر خود قرار داده و برای این مشکل نیز راهکار مشخصی اندیشیده نشده است و در سال جاری نیز به دلیل عدم سم پاشی هوایی آفت زنجره به صورت چشمگیری افزایش یافته است. زنجره خرما و خشکسیدگی خوشه های خرما این روزها به کابوسی برای کشاورزان تبدیل شده است این درحالی است که خرج خانوار بسیاری از کشاورزان تنها به محصول خرمای سالیانه وابسته است. توصیه هایی برای کاهش خشکیدگی خوشه های خرما به کشاورزان می شود و گفته می شود طرحهای مطالعاتی نیز در این خصوص در حال انجام است اما در واقع این راهکارها هر سال وعده هایی غیر عملی است که به کشاورزان داده شده و تاثیر گذار هم نبوده است. عدم چاره اندیشی در برابر آفت زنجره و پدیده خشکسدیگی خوشه های خرما حتی برخی از کشاورزان را راغب به تغییر الگوی کشت کرده است. توجه به اینکه چند روزی در شهرستان ریگان دمای هوا به بالای ۵۰درجه در این شهرستان افزایش یافت این امر مقاومت نخلها را از بین برد وباعث ریزش محصول خرمای کشاورزان ریگانی شد. کشاورزانی که یکسال در این باغات نخیلات زحماتی را متقبل شدند اما با افزایش دما محصول آنها دچار خسارت شد که می طلبد مسولین بیمه در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند. ابراهیم ریگانی یکی از این کشاورزان می گوید: تمامی توصیه هایی که کارشناسان جهاد کشاورزی ارائه کردند به همه آنها عمل کردیم از آبیاری گرفته تا تغذیه مناسب نخل و کشت علف در کنار درختان اما گرمای بی سابقه در ریگان این محصول را دچار ریزش نمود. وی از مسولین صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواست در این زمینه چاره اندیشی کنند. حسین میرزاده یکی دیگر از کشاورزان ریگانی می گوید: طی چند روز گذشته گرمای شهرستان به ناگهان به اوج خود افزایش یافت این امر باعث شد که نخلها نتوانند این گرمای بی سابقه را تحمل کنند که این امر منجر به ریزش محصول خرمای ما کشاورزان شد. محمد شهیکی یکی دیگر از کشاورزان ریگانی می گوید: حاصل یک سال دست رنجمان که نزدیک برداشت بودیم دچار ریزش شد و گرمای هوا باعث ریزش این محصول گردید. موسی جلالی، مدیر جهاد کشاورزی ریگان در این زمینه ب

جام جم آنلاین :افزایش ناگهانی دمای هوا در شرق استان کرمان موجب بروز مجدد پدیده خشکیدگی خوشه های خرما شده است بطوریکه در شهرستان ریگان مقاومت نخلها را از بین برده و باعث ریزش محصول خرمای کشاورزان ریگانی شد.

طی سالهای اخیر کشاورزان شرق استان کرمان که مهم ترین محصولشان خرما است و در واقع به اقتصاد تک محصولی شرق استان کرمان نیز بدل شده است با پدیده ای مواجه می شوند به نام خشکیدگی خوشه های خرما و خسارتهای هنگفتی از این پدیده متحمل شده اند.

کارشناسان کشاورزی در این میان مهم ترین دلیل بروز این پدیده را تغییرات اقلیمی می دانند گفته می شود در چند سال گذشته فصل گرم زودتر آغاز می شود و دمای هوا نیز به صورت محسوس افزایش یافته است و چدیده خشکیدگی خوشه های خرما نیز از تغییرات اقلیمی نشات گرفته است.

یکه تازی زنجره

بر اثر خشکیدگی خوشه های خرما تنها چند هفته به برداشت محصول به ناگاه خوشه ها طی چند روز دچار خشکیدگی می شوند و خرما آب موجود را رفته رفته از ست می دهد و بر زمین می ریزد.

هر چند کشاورزان شرق استان کرمان سالهاست از این عارضه رنج می برند اما راهکار عملی و علمی از سوی جهاد کشاورزی تا کنون پیشنهاد نشده است و در این میان میلیاردها تومان خسارتی بوده است که به جای مانده و این روند متاسفانه ادامه دارد.

این درحالی است که آفت زنجره خرما نیز در فصول ابتدایی خوشه بندی نخلها را تحت تاثیر خود قرار داده و برای این مشکل نیز راهکار مشخصی اندیشیده نشده است و در سال جاری نیز به دلیل عدم سم پاشی هوایی آفت زنجره به صورت چشمگیری افزایش یافته است.

زنجره خرما و خشکسیدگی خوشه های خرما این روزها به کابوسی برای کشاورزان تبدیل شده است این درحالی است که خرج خانوار بسیاری از کشاورزان تنها به محصول خرمای سالیانه وابسته است.

توصیه هایی برای کاهش خشکیدگی خوشه های خرما به کشاورزان می شود و گفته می شود طرحهای مطالعاتی نیز در این خصوص در حال انجام است اما در واقع این راهکارها هر سال وعده هایی غیر عملی است که به کشاورزان داده شده و تاثیر گذار هم نبوده است.

عدم چاره اندیشی در برابر آفت زنجره و پدیده خشکسدیگی خوشه های خرما حتی برخی از کشاورزان را راغب به تغییر الگوی کشت کرده است.

توجه به اینکه چند روزی در شهرستان ریگان دمای هوا به بالای 50درجه در این شهرستان افزایش یافت این امر مقاومت نخلها را از بین برد وباعث ریزش محصول خرمای کشاورزان ریگانی شد.

کشاورزانی که یکسال در این باغات نخیلات زحماتی را متقبل شدند اما با افزایش دما محصول آنها دچار خسارت شد که می طلبد مسولین بیمه در این زمینه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

ابراهیم ریگانی یکی از این کشاورزان می گوید: تمامی توصیه هایی که کارشناسان جهاد کشاورزی ارائه کردند به همه آنها عمل کردیم از آبیاری گرفته تا تغذیه مناسب نخل و کشت علف در کنار درختان اما گرمای بی سابقه در ریگان این محصول را دچار ریزش نمود.

وی از مسولین صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواست در این زمینه چاره اندیشی کنند.

حسین میرزاده یکی دیگر از کشاورزان ریگانی می گوید: طی چند روز گذشته گرمای شهرستان به ناگهان به اوج خود افزایش یافت این امر باعث شد که نخلها نتوانند این گرمای بی سابقه را تحمل کنند که این امر منجر به ریزش محصول خرمای ما کشاورزان شد.

محمد شهیکی یکی دیگر از کشاورزان ریگانی می گوید: حاصل یک سال دست رنجمان که نزدیک برداشت بودیم دچار ریزش شد و گرمای هوا باعث ریزش این محصول گردید.

موسی جلالی، مدیر جهاد کشاورزی ریگان در این زمینه به مهر گفت: طی چند روز گذشته با بالا رفتن دمای هوا در شهرستان شاهد مراجعه مکرر کشاورزان در زمینه ریزش محصول خرما بودیم که با مراجعه کارشناسان ما به باغات نخیلات مشاهده گردید که ریزش محصول خرما در باغات شهرستان آغاز شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه این ریزش از شدت خاصی برخوردار است کشاورزان ریگانی را متضرر نموده است که کارشناسان در حال براورد میزان خسارت ریالی از این باغات هستند.

اقتصاد خانوارهای در ریگان با چالش جدی مواجه شده است

مدیر جهاد کشاورزی ریگان تصریح کرد: یکی از عوامل این ریزش محصول خرما عوامل قهری می باشد که گرمای بی سابقه تاب تحمل نخیلات را بریده و منجر به ریزش محصول خرما شده است.

جلالی افزود: نخیلات تا دمای 40تا 42را تحمل می نمایند اما گرمای بالای 50 درجه و بیشتر از آن را تحمل نمی کنند که این امر باعث ریزش محصول در این شهرستان شده است.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان جهاد کشاورزی از ابتدای گرده افشانی نخیلات توصیه ها را به کشاورزان انجام دادند و کشاورزان به این توصیه ها عمل نموده اند اما گرمای بیش از حد خساراتی را به محصول کشاورزان وارد کرد.

مراجعه کشاورزان به صندوق های بیمه

مدیر جهاد کشاورزی ریگان از کشاورزان خسارت دیده خواست برای دریافت غرامت محصول خود به صندوقهای بیمه محصولات کشاورزی مراجعه نمایند.

جلالی افزود: امسال گرمای هوا نسبت به سال گذشته افزایش داشته به طوری که ریزش محصول خرما در 6هزار هکتار از باغات نخیلات ریگان مشاهده شده است که کارشناسان در حال براورد میزان خسارت می باشند، در شهرستان ریگان سالیانه 35هزار تن محصول خرما برداشت می شود.

نصیر آقا زاده، کارشناس گیاه پزشکی در کرمان اظهارداشت: همه ساله در فصل گرما همه به فکر خشکیدگی خوشه های خرما می افتند و پس از اتمام خسارتهای سنگینی که از این پدیده به کشاورزان وارد می شود همه چیز فراموش می شود تا سال بعد.

با وعده مشکل کشاورزان حل نمی شود

وی تصریح کرد: طرحهایی به صورت مطالعاتی برای بر طرف کردن این مشکل پیشنهاد شده است اما در واقع با رعایت این طرحها نیز کشاورزان در سال جاری با خسارت سنگین مواجه شده اند.

آقازاده با اشاره به تعداد بالای کارشناسان کشاورزی بیکار در استان کرمان گفت: از این پتانسیل استفاده نمی شود و از سوی دیگر کشاورزان در زمینه های مختلف مشکل دارند.

وی ادامه داد: با وعده و وعید مشکل حل نمی شود به طور مثال آفت زنجره خرما خسارات سنگینی در شرق کرمان وارد کرده است اما در واقع هیچ اقدام موثری برای کنترل آفت انجام نشده است.

وی گفت: در برخی مقاطع می بینیم که برخی از مسوولان از کنترل آفت سخن گفته اند اما اگر امروز به نخلستانهای شرق کرمان سر بزنید میزان آلودگی نخلها به این آفت تعجب اور است.منبع :
بازدید : ۸۶۹


مطالب مرتبط با این موضوع :