مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۲/۰۲/۰۴

جان گرفتن جنگل کهور در ریگان

جام جم آنلاین : جنگل کهور که ۱۲۰ روستا را از هجوم شن‌های روان نجات می‌داد بر اثر خشکسالی‌های پی در پی در حال خشک شدن بود اما پس از بارندگیهای اخیر جانی دوباره گرفت و پس از گذشت سالها درختان آن گل دهی کرد. جنگل کهور در ریگان و در قلب کویر مرکزی ایران یکی از عجایب خلقت محسوب می شود، درست آنجایی که کویر پهنه خود را گسترده است و کمترین منبع طبیعی آب وجود ندارد در گودی کویر ریگان بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور ایران واقع شده است. این جنگل های انبوه که درختانش گاه طولی معادل ۱۲ متر ارتفاع دارند پناهگاهی برای جانوران و حیوانات وحشی منطقه است و در کنار آن مهمترین نقش خود را حفظ کرده است. نقش مهم این جنگل ها حفظ حیات انسانها در مرز بین کویر و زندگی است بطوریکه ادامه زندگی در ۱۲۰ روستای ریگان به این جنگل ها وابسته است بطوریکه تثبیت شن های روان و جلوگیری از بیابانزایی با استفاده از این درختان معنا گرفته است. خشکسالی های اخیر در استان کرمان خسارات جبران ناپذیری به این جنگل ها وارد کرده است و بخشی از آنها را به نابودی کشانده است اما بارندگی های ماه گذشته در ریگان توانست مرهمی باشد بر درد خشکسالی جنگل های ریگان. جنگل های کهور رمز حیات در شرق کرمان فرماندار ریگان اظهارداشت: در شهرستان ریگان با حد ارتفاعی ۶۶۰ تا ۸۱۰ متر از سطح دریا با میانگین بارندگی ۴۸.۲ میلی‌متر منطقه رویشی خلیج عمانی با تیپ جنگل کهور که عمدتا به صورت خالص و بعضا همراه با گز، تاغ و گاهی با زیراشکوب کهورک است، قرار دارد. مجید اعتمادی با بیان اینکه این منطقه یکی از معدود زیستگاه‌های طبیعی کهور ایرانی در سطح جهان به شمار می‌رود، اظهارداشت: در شهرستان ریگان به دلیل منطقه گرمسیری این گونه منحصر به‌فرد و زیبا دارای دیر زیستی بالا بوده و در سطح ۳۵هزار هکتار از این شهرستان پراکنش دارد. وی افزود: تاج و پوشش آن در سطح شهرستان به طور میانگین بین یک تا پنج درصد مشاهده شده که در برخی مناطق این تاج پوشش به ۳۶ درصد نیز می‌رسد. فرماندار ریگان اضافه کرد: این گونه گیاهی به دلیل ساختار خاص برگ‌های خود در فصل‌های خشک و بدون بارندگی قادر است رطوبت مورد نیاز خود را از طریق برگ جذب کند و در سطح شهرستان گونه‌های کوره‌گز و کهور دره‌ای نیز همراه این گونه مشاهده شده است.   اعتمادی خاطرنشان کرد: در گذشته سر شاخه‌های این گونه گیاهی زیبا و منحصر به‌فرد به دلیل کالری زیاد در برگ‌ها توسط دامداران و همچنین به دلیل چوب مستحکم و زغال مرغوب توسط افراد سودجو قطع می‌شده است. وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به اقدامات قانونی و فرهنگ‌سازی‌های انجام شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از این امر جلوگیری شده است. اعتمادی گفت: با توجه به پراکنش کهور ایرانی در سطح  ۲۹۶ روستای شهرستان و همچنین با توجه به ارتفاع و تاج پوشش این گونه درختی نقش مهمی در تولید اکسیژن، کاهش سرعت باد، فرسایش بادی و تثبیت شن‌های روان در سطح این شهرستان ایفا می‌کند. فرماندار شهرستان ریگان تصریح کرد: با توجه به افت شدید آب‌های زیرزمینی بر اثر خشکسالی‌های اخیر و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و توسعه شهری و روستایی زادآوری طبیعی درختان کهور ایرانی به شدت کاهش یافته و تعدادی از پایه‌های سبز شادابی خود را از دست داده‌اند و در حال خشک شدن بودند که با بارش رحمت الهی این جنگل کهور جانی دوباره گرفت واکنون شاهد رویش وسرسبزی و گلدهی آن بعد از گذشت چندین سال  هستیم. وی افزود: این شادابی ونشاط در این جنگل کهور م

جام جم آنلاین : جنگل کهور که 120 روستا را از هجوم شن‌های روان نجات می‌داد بر اثر خشکسالی‌های پی در پی در حال خشک شدن بود اما پس از بارندگیهای اخیر جانی دوباره گرفت و پس از گذشت سالها درختان آن گل دهی کرد.

جنگل کهور در ریگان و در قلب کویر مرکزی ایران یکی از عجایب خلقت محسوب می شود، درست آنجایی که کویر پهنه خود را گسترده است و کمترین منبع طبیعی آب وجود ندارد در گودی کویر ریگان بزرگترین ذخیره گاه جنگلهای کهور ایران واقع شده است.

این جنگل های انبوه که درختانش گاه طولی معادل 12 متر ارتفاع دارند پناهگاهی برای جانوران و حیوانات وحشی منطقه است و در کنار آن مهمترین نقش خود را حفظ کرده است.

نقش مهم این جنگل ها حفظ حیات انسانها در مرز بین کویر و زندگی است بطوریکه ادامه زندگی در 120 روستای ریگان به این جنگل ها وابسته است بطوریکه تثبیت شن های روان و جلوگیری از بیابانزایی با استفاده از این درختان معنا گرفته است.

خشکسالی های اخیر در استان کرمان خسارات جبران ناپذیری به این جنگل ها وارد کرده است و بخشی از آنها را به نابودی کشانده است اما بارندگی های ماه گذشته در ریگان توانست مرهمی باشد بر درد خشکسالی جنگل های ریگان.

جنگل های کهور رمز حیات در شرق کرمان

فرماندار ریگان اظهارداشت: در شهرستان ریگان با حد ارتفاعی 660 تا 810 متر از سطح دریا با میانگین بارندگی 48.2 میلی‌متر منطقه رویشی خلیج عمانی با تیپ جنگل کهور که عمدتا به صورت خالص و بعضا همراه با گز، تاغ و گاهی با زیراشکوب کهورک است، قرار دارد.

مجید اعتمادی با بیان اینکه این منطقه یکی از معدود زیستگاه‌های طبیعی کهور ایرانی در سطح جهان به شمار می‌رود، اظهارداشت: در شهرستان ریگان به دلیل منطقه گرمسیری این گونه منحصر به‌فرد و زیبا دارای دیر زیستی بالا بوده و در سطح 35هزار هکتار از این شهرستان پراکنش دارد.

وی افزود: تاج و پوشش آن در سطح شهرستان به طور میانگین بین یک تا پنج درصد مشاهده شده که در برخی مناطق این تاج پوشش به 36 درصد نیز می‌رسد.

فرماندار ریگان اضافه کرد: این گونه گیاهی به دلیل ساختار خاص برگ‌های خود در فصل‌های خشک و بدون بارندگی قادر است رطوبت مورد نیاز خود را از طریق برگ جذب کند و در سطح شهرستان گونه‌های کوره‌گز و کهور دره‌ای نیز همراه این گونه مشاهده شده است.  

اعتمادی خاطرنشان کرد: در گذشته سر شاخه‌های این گونه گیاهی زیبا و منحصر به‌فرد به دلیل کالری زیاد در برگ‌ها توسط دامداران و همچنین به دلیل چوب مستحکم و زغال مرغوب توسط افراد سودجو قطع می‌شده است.

وی افزود: در سال‌های اخیر با توجه به اقدامات قانونی و فرهنگ‌سازی‌های انجام شده توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از این امر جلوگیری شده است.

اعتمادی گفت: با توجه به پراکنش کهور ایرانی در سطح  296 روستای شهرستان و همچنین با توجه به ارتفاع و تاج پوشش این گونه درختی نقش مهمی در تولید اکسیژن، کاهش سرعت باد، فرسایش بادی و تثبیت شن‌های روان در سطح این شهرستان ایفا می‌کند.

فرماندار شهرستان ریگان تصریح کرد: با توجه به افت شدید آب‌های زیرزمینی بر اثر خشکسالی‌های اخیر و برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و توسعه شهری و روستایی زادآوری طبیعی درختان کهور ایرانی به شدت کاهش یافته و تعدادی از پایه‌های سبز شادابی خود را از دست داده‌اند و در حال خشک شدن بودند که با بارش رحمت الهی این جنگل کهور جانی دوباره گرفت واکنون شاهد رویش وسرسبزی و گلدهی آن بعد از گذشت چندین سال  هستیم.

وی افزود: این شادابی ونشاط در این جنگل کهور منحصر به فرد ایرانی در ریگان باعث شده است که طبیعت ریگان سرسبز و شاداب شود.

اعتمادی اظهارداشت: سال 89 در محدوده 23 هزار و 300 هکتار از اراضی جنگلی طرح صیانت از جنگل‌های خلیج عمانی با هدف حفظ و احیای درختان کهور ایرانی تهیه و تاکنون در محدوده طرح از سال گذشته در 500 هکتار مساحت کانال حفاظتی با طول 13 هزار و 500 متر حفر و مساحت 58 هکتار به وسیله سیم خاردار محصور شده است.

وی از شهروندان ریگانی خواست در حفظ و نگهداری این جنگل کوشا باشند.(مهر)منبع :
بازدید : ۸۷۸


مطالب مرتبط با این موضوع :