مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۲/۰۲/۰۳

پیگیر مرخصی ۹ ماهه زایمان هستیم

جام جم آنلاین :نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به ایراد شورای نگهبان بر طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان و ارجاع این طرح به مجلس در حال حاضر طرح مذکور در دستور کار کمیسیون های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس قرار دارد. به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس سال گذشته طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان را به تصویب رساندند که براساس این طرح مرخصی زایمان به جای شش ماه به ۹ ماه افزایش می‌یابد و  همچنین پدر فرزند نیز دو هفته مرخصی خواهد گرفت. این طرح پس از تصویب در صحن مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان نیز به دلیل مشخص نبودن منبع مالی آن را رد کرد و به مجلس عودت داد. خبرنگار ما پیگیر وضعیت این طرح و آخرین سرنوشت آن شد. مرخصی ۹ ماهه زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به این که شورای نگهبان ایرادی بر این طرح گرفت طرح مذکور باید در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و اصلاح واقع شود. وی افزود: این طرح هم اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و ما در تلاش هستیم تا منبع مالی آن را تعیین و ایراد شورای نگهبان را رفع کنیم. به گفته عبدالرضا عزیزی، کمیسیون اجتماعی مجلس در همین هفته طرح مذکور را اصلاح خواهد کرد. اصرار مجلس برای ۹ ماهه بودن مرخصی زایمان عضو فراکسیون زنان مجلس هم گفت: براساس طرح مذکور مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه افزایش یافت که شورای نگهبان این طرح را رد کرد، اما مجلس بر نظر خود اصرار دارد و طرح مذکور را اصلاح خواهد کرد. شهلا میرگلوبیات افزود: از آنجا که منبع مالی این طرح مشخص نبود شورای نگهبان آن را به مجلس عودت داد و ما تصمیم داریم منبع مالی این طرح را تعیین کنیم. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه طرح مذکور در دستور کار این کمیسیون قرار دارد گفت:کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع خواهد کرد و  به احتمال زیاد طرح مذکور بعد از هفته آینده که مجلس تعطیل است در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. نماینده ساوه با اشاره به مواد طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان گفت: براساس این طرح علاوه بر مادر فرزند که ۹ ماه به مرخصی می رود پدر فرزند نیز دو هفته به مرخصی خواهد رفت.همچنین براساس یکی از بندهای این طرح هیچ محدودیتی برای بیمه کردن تعداد فرزندان یک خانواده وجود نخواهد داشت. رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس نماینده مردم تهران نیز در همین زمینه گفت: با توجه به ایرادات شورای نگهبان بر طرح مرخصی ۹ ماهه زایمان نمایندگان مجلس این ایرادات را رفع و مجددا آن را به تصویب خواهند رساند. زهره طبیب زاده گفت: ما در صدد هستیم تا مراخصی زایمان ۹ ماهه باشد و در همین راستا در تلاش هستیم تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کنیم و سپس با رای گیری در صحن مجلس طرح مذکور مجددا به شورای نگهبان ارجاع شود. تعیین تکلیف مرخصی زایمان تا دو هفته آینده فاطمه رهبر هم معتقد است که مرخصی ۹ ماهه زایمان هم برای مادران خوب است و هم برای فرزندان آنها بنابراین مجلس در تلاش است تا این مصوبه خود را مجدداً با تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع دهد. وی افزود: مرخصی زایمان ۶ ماه بود که این برای فرزندان و همچنین مادران مشکل ساز بود که در همین راستا مجلس سه به این مرخصی افزود. فاطمه رهبر افزود: از آنجا که هفته آینده مجلس جلسه ندارد به نظر می رسد تا هفته بعد از آن این طرح در مجلس اصلاح و به تصویب نهایی برسد و برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع شود. یوسف اسدی – خبر

جام جم آنلاین :نمایندگان مجلس اعلام کردند که با توجه به ایراد شورای نگهبان بر طرح مرخصی 9 ماهه زایمان و ارجاع این طرح به مجلس در حال حاضر طرح مذکور در دستور کار کمیسیون های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، نمایندگان مجلس سال گذشته طرح مرخصی 9 ماهه زایمان را به تصویب رساندند که براساس این طرح مرخصی زایمان به جای شش ماه به 9 ماه افزایش می‌یابد و  همچنین پدر فرزند نیز دو هفته مرخصی خواهد گرفت.

این طرح پس از تصویب در صحن مجلس برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد که شورای نگهبان نیز به دلیل مشخص نبودن منبع مالی آن را رد کرد و به مجلس عودت داد.

خبرنگار ما پیگیر وضعیت این طرح و آخرین سرنوشت آن شد.

مرخصی 9 ماهه زایمان در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به این که شورای نگهبان ایرادی بر این طرح گرفت طرح مذکور باید در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و اصلاح واقع شود.

وی افزود: این طرح هم اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و ما در تلاش هستیم تا منبع مالی آن را تعیین و ایراد شورای نگهبان را رفع کنیم.

به گفته عبدالرضا عزیزی، کمیسیون اجتماعی مجلس در همین هفته طرح مذکور را اصلاح خواهد کرد.

اصرار مجلس برای 9 ماهه بودن مرخصی زایمان

عضو فراکسیون زنان مجلس هم گفت: براساس طرح مذکور مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت که شورای نگهبان این طرح را رد کرد، اما مجلس بر نظر خود اصرار دارد و طرح مذکور را اصلاح خواهد کرد.

شهلا میرگلوبیات افزود: از آنجا که منبع مالی این طرح مشخص نبود شورای نگهبان آن را به مجلس عودت داد و ما تصمیم داریم منبع مالی این طرح را تعیین کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه طرح مذکور در دستور کار این کمیسیون قرار دارد گفت:کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایرادات شورای نگهبان را رفع خواهد کرد و  به احتمال زیاد طرح مذکور بعد از هفته آینده که مجلس تعطیل است در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده ساوه با اشاره به مواد طرح مرخصی 9 ماهه زایمان گفت: براساس این طرح علاوه بر مادر فرزند که 9 ماه به مرخصی می رود پدر فرزند نیز دو هفته به مرخصی خواهد رفت.همچنین براساس یکی از بندهای این طرح هیچ محدودیتی برای بیمه کردن تعداد فرزندان یک خانواده وجود نخواهد داشت.

رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس

نماینده مردم تهران نیز در همین زمینه گفت: با توجه به ایرادات شورای نگهبان بر طرح مرخصی 9 ماهه زایمان نمایندگان مجلس این ایرادات را رفع و مجددا آن را به تصویب خواهند رساند.

زهره طبیب زاده گفت: ما در صدد هستیم تا مراخصی زایمان 9 ماهه باشد و در همین راستا در تلاش هستیم تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کنیم و سپس با رای گیری در صحن مجلس طرح مذکور مجددا به شورای نگهبان ارجاع شود.

تعیین تکلیف مرخصی زایمان تا دو هفته آینده

فاطمه رهبر هم معتقد است که مرخصی 9 ماهه زایمان هم برای مادران خوب است و هم برای فرزندان آنها بنابراین مجلس در تلاش است تا این مصوبه خود را مجدداً با تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع دهد.

وی افزود: مرخصی زایمان 6 ماه بود که این برای فرزندان و همچنین مادران مشکل ساز بود که در همین راستا مجلس سه به این مرخصی افزود.

فاطمه رهبر افزود: از آنجا که هفته آینده مجلس جلسه ندارد به نظر می رسد تا هفته بعد از آن این طرح در مجلس اصلاح و به تصویب نهایی برسد و برای تعیین تکلیف به شورای نگهبان ارجاع شود.

یوسف اسدی – خبرنگار جام جم آنلاینمنبع :
بازدید : ۵۰۹


مطالب مرتبط با این موضوع :