مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۱/۰۴/۰۱

کارت سوخت چهارشنبه شب شارژ می‌شود

جام جم آنلاین: ۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه دارندگان کارت سوخت خودروهای شخصی، ساعت ۲۴ امشب -چهارشنبه- در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود. این سهمیه مطابق با ماه های گذشته در نظر گرفته شده است و علاوه بر خودروهای شخصی، دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه ماه های گذشته دریافت خواهند کرد و هیچ گونه تغییری در قیمت و میزان سهمیه سوخت در تیر ماه وجود ندارد. همچنین در تیر ماه ۵۰۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد ۷۰۰ تومانی در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی قابل استفاده خواهد بود. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، علاوه بر واریز هجده دوره سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۴۰۰ تومانی، دولت ۶۰ لیتر سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی ویژه نوروز ۹۰ و ۵۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی در دی ۸۹ ، علاوه بر سهمیه رسمی هر دوره در کارت های سوخت شارژ کرده است که با در نظر گرفتن سهمیه های ویژه بنزین از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها، تاکنون یک هزار و ۱۴۰ لیتر سهمیه بنزین ۴۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی در کارت سوخت خودروها شارژ شده است.

جام جم آنلاین: 60 لیتر سهمیه بنزین تیرماه دارندگان کارت سوخت خودروهای شخصی، ساعت 24 امشب -چهارشنبه- در کارت‌های سوخت شارژ می‌شود.

این سهمیه مطابق با ماه های گذشته در نظر گرفته شده است و علاوه بر خودروهای شخصی، دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه‌ای مشابه ماه های گذشته دریافت خواهند کرد و هیچ گونه تغییری در قیمت و میزان سهمیه سوخت در تیر ماه وجود ندارد.

همچنین در تیر ماه 500 لیتر سهمیه بنزین با نرخ آزاد 700 تومانی در کارت های سوخت خودروها واریز می شود که در صورت اتمام سهمیه 400 تومانی قابل استفاده خواهد بود.

پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، علاوه بر واریز هجده دوره سهمیه 60 لیتری بنزین 400 تومانی، دولت 60 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی ویژه نوروز 90 و 50 لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی در دی 89 ، علاوه بر سهمیه رسمی هر دوره در کارت های سوخت شارژ کرده است که با در نظر گرفتن سهمیه های ویژه بنزین از ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها، تاکنون یک هزار و 140 لیتر سهمیه بنزین 400 تومانی و 50 لیتر سهمیه بنزین 100 تومانی در کارت سوخت خودروها شارژ شده است.منبع :
بازدید : ۶۵۹


مطالب مرتبط با این موضوع :