تقاطع غیرهم‌سطح شهدای خلبان

تقاطع غیرهم‌سطح شهدای خلبان

قرار است با ساخت تقاطع غیرهم‌سطح شهدای خلبان، مسیر بولوار کوثر ضمن عبور از روی پل راه‌آهن، به غدیر دو وصل شود تا مسیر این بولوار به سمت فرودگاه ادامه پیدا کند.

میزان اعتباراین پروژه 128 میلیارد تومان است.

قطعأ با اجرای این پروژه و ساخت امتداد بولوار کوثر، روان سازی قابل توجهی در ترافیک بولوار جمهوری‌اسلامی شاهد خواهیم بود.