پروژۀ بزرگ میدان آزادی

اجرای تقاطع‌های غیرهم‌سطح

پروژۀ بزرگ میدان آزادی

ساخت زیرگذر میدان آزادی با هزینه 106 میلیارد تومان، از مردادماه 1394 شروع شد

علاوه بر آن، برای ایجاد المان میدان آزادی نیز مسابقۀ کشوری برگزار و از بین طرح‌هایی که به دبیرخانۀ مسابقه (معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان) رسیده بود، 10 طرح به‌وسیلۀ داوران کشوری انتخاب و در نهایت یک طرح نهایی شد.

پیش‌بینی می‌شود ساخت زیرگذر میدان آزادی تا پاییز 1396 به پایان برسد.